rina groot  beeldend kunstenaar
tekeningen * schilderijen * grafiek * reisschetsen * collages * opdrachten * exposities * projecten * workshops * lessen
INFORMATIE
home


adres


curriculum

inspiratie

kunstverkoop

publicaties

links familybronnen van inspiratie

woorden roepen beelden op

Piet Mondriaan: ĎDe ervaring was mijn enige leermeester.í Experience was my only teacher.í

Piet Mondriaan: ĎVerticale en horizontale lijnen zijn de uitdrukking van twee tegengestelde krachten; deze bestaan overal en beheersen alles, hun wederkerige actie vormt Ďleven.í

A. Tilroe : 'Geen tak van de beeldende kunst in welk westers land dan ook, of er wordt getekend. De beweegredenen kunnen uiteenlopen: het tekenen bij wijze van notitie, als studie of als zelfstandig uitdrukkingsmiddel.'

Lucebert : Alles van waarde is weerloos.

Beljon : 'Stijl is het gevolg van een manier van doen. Het gevoel voor wat orde is: maat, proporties en indeling kent iedereen.'

Beuys : 'Bedekte zijn hoofd met bladgoud, legde een dode haas over zijn werk en sprak: 'Als het er om gaat adequaat de juiste richting te kiezen, dan kan een mens nog heel wat van een haas leren.'
Beuys : 'Een beeld moet als zodanig worden bekeken. Alleen in geval van nood, of uit didaktische overwegingen moet men naar een uitleg grijpen.'

Piet Broersen : Positieve energie. 'Iedereen moet de mogelijkheid hebben per fiets naar het werk te gaan.'

Lupertz : 'Het motief is van ondergeschikt belang, het gaat om de uitstraling. De waarde van het motief is de aanleiding. Het stuurt je naar een bepaalde vorm, maat, schilderswijze en verlangt een bepaalde kleur. Ik gebruik alleen schilderkunstige middelen om een schilderij te maken.'

Verhoef : 'Het begin, de vroegste aanzet kan ergens vandaan komen. Het gaat erom dat je bij het denken over  het schilderij uitgaat van het schilderij zelf, niet het schilderij als een reflectie van de werkelijkheid.'

Jung : 'Laten we ons er van bewust zijn, dat toeval een moment is uit de orde van de verandering.'

Lautremont : 'Bizarre situaties ontstaan niet door abstracties, maar door beschrijvingen van het concrete. Hij gebruikte metaforen als: 'triest als het heelal', 'mooi als de zelfmoord', 'dronken als een wandluis die 's nachts drie tonnen bloed heeft gedronken.'

Kiefer : 'Schilderkundige problemen vind ik oninteressant. Moet ik mij in schilderkunstige problemen als compositie verdiepen, die komen vanzelf tot stand.'

Motherwell : 'Het gaat niet om een exacte afbeelding maar dat wat het uitstraalt.'
Motherwell: 'Kleur is voor mij nooit abstract, de kleur heeft altijd de mogelijkheid tot symbolisering.'

Pablo Picasso : 'Onze tijd zal moeten begrijpen dat niet het leven de inhoud van de kunst moet zijn, maar de kunst de inhoud van het leven.'
Pablo Picasso : 'Citeren in werk kan. Het heden en het verleden scheppend herbeleven.'
Pablo Picasso : 'Citeren in werk kan. Het heden en het verleden scheppend herbeleven.'
Pablo Picasso : De titel is bijna net zo belangrijk als het werk zelf.

Appolinaire : 'Aan de realiteit een relatieve betekenis toekennen en de verbeelding gebruiken. Hij scheidde de begrippen natuurlijk en reŽel.'

Goethe : 'GeniŽen bestaan voor 99% uit transpiratie en voor 1% uit inspiratie.'

J. Itten : 'Wanneer u zonder te weten meesterwerken van kleur kunt maken, dan is het niet weten uw weg. Wanneer het u niet lukt om uit uw niet weten meesterwerken van kleur te maken moet u zorgen u het weten eigen te maken.'

Cezanne : 'Modulatie van een kleur in koud en warm, licht en donker, dof en stralend.'

Kandinsky : 'Iedere vorm is goed, zolang ze uitdrukking geeft aan de innerlijke 'notwendigkeit'. Vorm is een relatief begrip. Vat men vorm op als middel om de inhoud naar buiten te dragen, dan is zij een drager van het verhaal. Vat men de vorm op als doel dan verheft men de vorm tot het absolute.'
Kandinsky : 'Absoluut  is datgene waarmee de kunstenaar over alle tijden en grenzen heen in direct contact treedt met kunstvormen, die onafhankelijk zijn van de materiŽle realiteit. Daardoor wordt een zekere eeuwigheidswaarde verkregen: een algemene en tijdloze geldigheid. Absoluut is datgene wat uitstijgt boven het materiŽle en tijdelijke van de gekozen vorm of literaire inhoud.'

Willem de Kooning : 'Ik was er nooit in geÔnteresseerd hoe ik een goed schilderij kon maken. Wat mij fascineerde was iets te maken waarvan ik nooit zeker was en iemand anders ook niet. De verf is geen medium maar een primaire realiteit. Bijvoorbeeld, ik maak een kleur en gebruik vervolgens al die kleuren die er voor nodig geweest zijn om deze te maken, zoals een componist een variatie op een thema uitwerkt. Mijn werk moet een zelfstandig werk blijven dat overal kan hangen.'
Willem de Kooning: 'Vormen moeten de emotie bezitten van een concrete ervaring, niet kant-en-klaar.'

Yves Klein : 'Je begint maar en het genoegen komt vanzelf wel.'

Severini : 'Een enkele lijn is niet zo eenvoudig; het hart moet groot en leeg zijn.'

Godard : Het gaat er om wat je kan, niet wat je wilt bereiken.


Jaap van Sweden : Discipline geeft vrijheid.

                                                             ^ Omhoog